wij zijn callactive.

Wij werken voor en met mensen aan een betere wereld, waarin we ‘de ruimte van morgen’ vormgeven, voor de toekomstige generaties. Vanuit creativiteit, ambitie en enthousiasme werken we op ieder schaalniveau; van woning tot stadscentrum, architectuur, conceptontwikkeling en stedenbouw, samen met corporaties, projectontwikkelaars en particulieren.

Vanuit onze verbindende rol als ‘architect’ maken we binnen stedelijke opgaven impact op buurten. We geven vorm aan de toekomstige leefomgeving van een grotere groep mensen, waarin we specifiek aandacht hebben voor de leefbaarheid en duurzaamheid. Binnen kleinere opgaven bieden we maatwerk en zoeken we samen met de opdrachtgever naar de best passende ruimtelijke oplossingen.

schetsen aan de wereld van morgen!

samen komen we tot de beste ruimtelijke oplossingen!
bel of mail ons gerust met uw vraag.

Mailen of bellen?

callactive since 2020

Opgericht door Kaan & Okan Kalak, broers, architecten en ondernemers. Samen maken we de wereld een stukje beter, door ruimtelijke vraagstukken integraal aan te pakken; de wereld van morgen vraagt om het maken van ‘toekomstwaarde’.

van idee tot realiteit.

Ieder project start bij het ontwikkelen van ideeën; wij observeren de brede context, van de bestaande ruimtelijke situatie tot aan de klantvraag, waarna we kernpunten; ruimtelijke ambities formuleren. Vanuit daar ontwikkelen we een ruimtelijk ontwerp, het resultaat van onze aanpak vormt een integrale reactie passend bij de toekomst.